مدیر گروه مهندسی برق

Associate Professor
Contact Number : 34343218-083
Room
Email

مدیر گروه مهندسی عمران

Associate Professor
Contact Number
Room
Email

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

Assistant Professor
Contact Number
Room
Email

مدیر گروه مهندسی شیمی

Associate Professor
Contact Number
Room
Email

مدیر گروه مهندسی معماری

Instructor
Contact Number
Room
Email

مدیر گروه مهندسی مواد و نساجی

Assistant Professor
Contact Number : 09122004634 (فقط پیام در واتساپ)
Room
Email

مدیر گروه مهندسی مکانیک

Assistant Professor
Contact Number : 083-34343013
Room: 19 , 21
Email