ردیف

Family

محل خدمت

1

اردشیر احمدی زاده

مسئول بخش امانات  کتابخانه

2

محمد امجدیان

مسئول  دفتر حوزه ریاست

3

علیرضا باغبانباشی

تکنیسین گروه مکانیک

4

لیلا بختیاری

کارشناس گروه مهندسی پتروشیمی

5

زهرا بلوری

کارشناس گروه معماری

6

محمدرضاپناهی

کارشناس گروه مواد و نساجی

7

فائزه پور نقدعلی

کارشناس گروه کامپیوتر

8

احمد جمشیدی

کارشناس گروه کامپیوتر

9

بهنام جهانگیری

کارشناس گروه برق

10

مختارحشمتی

کارشناس آموزش

11

یعقوب خزلی

کارشناس گروه عمران

12

ندا زارعی

کارشناس گروه معماری

13

وحید زرعی

کارشناس گروه پتروشیمی

14

سعید رباعی

کارشناس آموزش

15

کورش روندی

مسئول حسابداری

16

ابراهیم سرفرازی

مسئول اموال و انبار

17

احمد رضا سرابی

مسئول تلفخانه

19

علی سنجابی

کارشناس گروه برق

20

هاشم سیاه کمری

کارشناس گروه عمران

21

تورج شریفی

امور عمومی داشنکده نفت و شیمی

22

یزدان ولیئی

تحصیلات تکمیلی

23

         مریم شهبازی تبار

کارشناس گروه برق

24

امیر شیر محمدی

 کارپردازی

25

فرهاد صالحی

کتابخانه دانشکده

26

مژگان صدیقی

مسئول کتابخانه

27

کامبیز عابدینی

بخش خدمات

28

منیژه عباسی

گروه کامپیوتر

29

حسنا عیوضی

کارشناس گروه مکانیک

30

نظام فریدی

مسئول واحد خدمات

31

بابک فیض داربگی

 امور عمومی

32

منوچهر محمد مرادی

امور آموزشی داشنکده نفت و پتروشیمی

33

فرزاد مظفری

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

34

علی ملکی

-

35

علیرضا میرزائی

سایت عمومی

36

فرشته موسوی

کارشناس گروه کامپیوتر

37

هادی مهدی آبادی

کارشناس گروه مواد و نساجی

38

هایده مهربانی

 دبیرخانه

39

پروانه نوری

کارشناس گروه کامپیوتر

40

نیکتا نیکرهی

کارشناس گروه برق

41

فرخنده ویس احمدی

-

42

سهراب هما

کارشناس گروه عمران

43

علیرضاهدایی

کارشناس گروه مکانیک

44

نادر هوشنگی

کارشناس گروه عمران