نام ونام خانوادگی

محل خدمت

اردشیر احمدی زاده

کارشناس آموزش

محمد امجدیان

مسئول  دفتر حوزه ریاست

علیرضا باغبانباشی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

لیلا بختیاری

امور اداری و آموزشی گروه پتروشیمی

مریم بصیرت امور اداری وآموزشی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زهرا بلوری

کارشناس آزمایشگاه گروه معماری

محمدرضاپناهی

کارشناس آزمایشگاه گروه مواد و نساجی

فائزه پور نقدعلی

کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر

احمد جمشیدی

کارشناس آزمایشگاه  گروه کامپیوتر

بهنام جهانگیری

مسئول انبار و اموال

مختارحشمتی

امور اداری و آموزشی گروه مواد و نساجی

یعقوب خزلی

کارشناس آزمایشگاه گروه عمران

ندا زارعی

امور اداری و آموزشی گروه معماری

وحید زرعی

امور اداری و آموزشی گروه پتروشیمی

سعید رباعی

کارشناس آموزش

کورش روندی

مسئول حسابداری

ابراهیم سرفرازی

مسئول اموال و انبار(به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند)

احمد رضا سرابی

مسئول تلفخانه

علی سنجابی

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

هاشم سیاه کمری

کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران

تورج شریفی

امور عمومی دانشکده نفت و شیمی

یزدان ولیئی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 مریم شهبازی تبار

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

امیر شیر محمدی

 کارپردازی سابق (متوفی)

فرهاد صالحی

-

مژگان صدیقی

واحد پژوهش

کامبیز عابدینی

بخش خدمات

منیژه عباسی

گروه کامپیوتر

حسنا عیوضی

کارشناس آزمایشگاه گروه مکانیک

نظام فریدی

امور اداری وآموزشی گروه مکانیک

بابک فیض داربگی

 امور عمومی دانشکده فنی مهندسی

منوچهر محمد مرادی

امور آموزشی دانشکده نفت و پتروشیمی

فرزاد مظفری

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

علی ملکی

-

علیرضا میرزائی

سایت عمومی

فرشته موسوی

کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر

هادی مهدی آبادی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مواد و نساجی

هایده مهربانی

 دبیرخانه

پروانه نوری

 واحد پژوهش

نیکتا نیکرهی

امور اداری و آموزشی گروه برق

فرخنده ویس احمدی

-

سهراب هما

کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران

علیرضاهدایی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

نادر هوشنگی

امور اداری و آموزشی گروه عمران

شاهپور رضایی

امور عمومی ساختمان دانشکده فنی مهندسی

مسعود میرزایی کارپردازی دانشکده فنی مهندسی
حجت صالحی مسئول سایت کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر