نام ونام خانوادگی

 

تصویر

 

رشته و مدرک تحصیلی

سمت و محل خدمت

 

اطلاعات تماس

اردشیر احمدی زاده

 

 

کارشناسی علم اطلاعات و دانش  شناسی کارشناس آموزش  

محمد امجدیان

 

 

کارشناسی حسابداری

مسئول  دفتر حوزه ریاست

تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۳-۰۸۳

فکس: ۳۴۳۴۳۱۹۴-۰۸۳

علیرضا باغبانباشی

 

 

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

 

لیلا بختیاری

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناس آزمایشگاه گروه مهندسی شیمی

 
مریم بصیرت

 

 

کارشناسی روابط عمومی امور اداری وآموزشی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات تلفن: 083-۳۴۳۴۳۲۲۵

زهرا بلوری

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

کارشناس آزمایشگاه گروه معماری

 

محمدرضا پناهی

 

 

کارشناسی ارشد

کارشناس آزمایشگاه گروه مواد و نساجی

 

فائزه پور نقدعلی

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر

083-۳۴۳۴۳۲۵۶

احمد جمشیدی

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی IT

کارشناس آزمایشگاه  گروه کامپیوتر

083-۳۴۳۴۳۲۲۳

بهنام جهانگیری

 

 

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

مسئول انبار و اموال

تلفن: ۳۴۳۴۳۲۴۹ - ۰۸۳

مختار حشمتی

 

 

کارشناسی مهندسی عمران

امور اداری و آموزشی گروه مواد و نساجی

تلفن: ۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۴۶

ندا زارعی

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

امور اداری و آموزشی گروه معماری 

و کارشناس کارگاه گروه مهندسی معماری

 تلفن:۰۸۳-۳۴۲۸۰۰۹۲

وحید زرعی

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مهندسی شیمی

 

سعید رباعی

 

 

کارشناسی روابط عمومی

کارشناس آموزش

تلفن : ۳۴۳۴۳۰۳۹-۰۸۳

 

شاپور رضایی

 

 

کارشناسی الهیات امورعمومی ساختمان فنی مهندسی تلفن: ۳۴۳۴۳۰۲۹-۰۸۳

بابک محمدی

 

 

 

کارشناسی ارشد حسابداری

مسئول حسابداری

تلفن : ۳۴۳۴۳۲۰۰-۰۸۳

احمد رضا سرابی

 

 

فوق دیپلم روابط عمومی

مسئول تلفخانه

 

علی سنجابی

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

 

هاشم سیاه کمری

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران

 

تورج شریفی

 

 

کارشناسی

امور عمومی دانشکده نفت و شیمی

 

یزدان ولیئی

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن : ۳۴۳۴۳۰۴۰-۰۸۳

 مریم شهبازی تبار

 

 

دکترای مهندسی برق

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

تلفن : ۳۴۳۴۳۰۴۱-۰۸۳

 

شهناز شهبازی

 

 

 

کاردانی مدیریت امور فرهنگی امور اداری و آموزشی گروه برق تلفن:۰۸۳-۳۴۳۴۳۲۱۱

 

حجت صالحی

 

 

 

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی مسئول سایت اینترنت دانشکده برق و کامپیوتر تلفن : ۳۴۳۴۳۲۴۸-۰۸۳

مژگان صادقی

 

 

کاردانی مدیریت

امور اداری و آموزشی گروه مکانیک

تلفن : ۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۱۰

مژگان صدیقی

 

 

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

رئیس واحد پژوهش

تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۶-۰۸۳

کامبیز عابدینی

 

 

کاردانی مکانیک خودرو

بخش خدمات

 

حسنا عیوضی

 

 

مهندسی مکانیک

کارشناس آزمایشگاه گروه مکانیک

 

 

فرشته غلامی رضا

 

 

 

مهندسی کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر  

نظام فریدی

 

 

کارشناسی مدیریت بیمه

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

 

بابک فیض 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت

 امور عمومی مجموعه فنی مهندسی

تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۸-۰۸۳

منوچهر محمد مرادی

 

 

 

امور آموزشی دانشکده نفت و پتروشیمی

 

فرزاد مظفری

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق

------

 

علی ملکی

 

 

دیپلم

امور عمومی دانشکده هنر و معماری

 

علیرضا میرزائی

 

 

دیپلم

سایت عمومی دانشکده فنی مهنسی

تلفن : ۳۴۳۴۳۰۸۱-۰۸۳

 

مسعود میرزایی

 

 

کاردانی مالی کارپردازی تلفن: 083-۳۴۳۴۳۲۰۱

هادی مهدی آبادی

 

 

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناس آزمایشگاه  گروه مواد و نساجی

 

هایده مهربانی

 

 

دیپلم

حوزه ریاست

 

پروانه نوری

 

 

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس مسئول  واحد پژوهش

تلفن: ۳۴۳۴۳۱۹۵-۰۸۳

سهراب هما

 

 

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران

 

علیرضا هدایی

 

 

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

 

نادر هوشنگی

 

 

کاردانی 

امور اداری و آموزشی گروه عمران

۳۴۲۸۳۲۶۴-083