وضعیت آموزشی (کلاسها، آزمون جامع و مصاحبه دکتری) دانشگاه در پی وقوع زلزله

وضعیت آموزشی (کلاسها، آزمون جامع و مصاحبه دکتری) دانشگاه در پی وقوع زلزله


در پی وقوع حادثة جانگاه زلزله در استان کرمانشاه و به منظور  ابرازی همدردی با آسیب‌دیدگان این حادثه و حضور داوطلبانة بسیاری از دانشجویان در گروه‌های امدادرسانی، تصمیمات ذیل درخصوص وضعیت آموزشی دانشگاه رازی اتخاذ گردید:

  1. کلاس‌های کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه رازی در روزهای دوشنبه 22 آبان‌، سه‌شنبه 23 آبان و چهارشنبه 24 آبان 96 تعطیل اعلام می‌شود.
  2. با توجه به تعطلات پیش‌آمده، به منظور به حد نصاب‌رسیدن تعداد جلسات کلاس‌ها، در برنامة امتحانی نیز تغییراتی اعمال خواهد شد که جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌گردد.
  3. مرحلة کتبی آزمون جامع دکتری که قرار بود در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 22 و 23 آبان برگزار شود، لغو گردید. این آزمون در روز سه‌شنبه 30 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.
  4. مصاحبة مرحلة تکمیل ظرفیت رشتة مهندسی کامپیوتر از روز دوشنبه 22 آبان‌ماه به روز دوشنبه 29 آبان‌ماه تغییر یافت.
  5. مصاحبة مرحلة تکمیل ظرفیت رشتةهای برق الکترونیک، برق قدرت و مهندسی شیمی از روز چهارشنبه 24 آبان‌ماه به روز چهارشنبه 1 آذر‌ماه تغییر پیدا کرد.
  6. مصاحبة مرحلة تکمیل ظرفیت رشتة روان‌شناسی از روز شنبه 27 آبان‌ماه به روز شنبه 4 آذر‌ماه تغییر یافت.