طرح کار آموزی

طرح کار آموزی


طرح کارورزی ویژه دانش آموختگان دانشگاهی جویای کار  توسط وزرات تعاون و کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار و برای ورود به بازار کار تصویب شده و اجرا می گردد و دانش آموختگان می توانند جهت کسب اطلاع از قوانین مربوطه و ثبت نام در این طرح، از طریق وبسایت http://karvarzi.mcls.gov.ir اقدام نمایند.