دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1414196 3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران 01 حسین بنکداری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00)
نمایش 1,721 - 1,721 از 1,721 نتیجه
از 87