رئیس دانشکده فنی مهندسی

   دکتر محسن حیاتی  

                                                                                 

      

 

                         رشته و مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی الکترونیک                         

             مرتبه علمی: استاد              

            عضو هیات علمی گروه مهندسی برق                

ایمیل : hayati[AT]razi.ac.ir       

                       تلفن : 34343193-083                   
فکس : 34343194-083
 
 
 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و اجرایی

 

 

دکتر حمدی عبدی

دکترای برق - قدرت

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

 ایمیل: hamdiabdi[AT]razi.ac.ir

تلفن : 34343042-083 

 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

 

دکتر عباس مهروان

دکترای مهندسی معماری - معماری پایدار

عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری

ایمیل: a.mahravan[AT]razi.ac.ir

تلفن : 34343199-083

فکس : 34343194-083

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

 

معاوت پژوهشی و اجرایی دانشکده

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.