5 پژوهشگر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان

5 پژوهشگر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان


 

 5 پژوهشگر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان

 

 

دکتر کیانوش چقامیرزا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی اظهار داشت: به تازگی موسسه مندلی که زیر نظر انتشارات معتبر الزویر فعالیت می‌کند، اقدام به تهیه لیستی از پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر جهان نموده است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی با بیان اینکه این پژوهش برمبنای داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس تهیه شده است، افزود: تولیدات علمی پژوهشگران در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۶حوزه موضوعی فرعی طبقه‌بندی شده و بر مبنای تعداد استنادات دریافتی در هر حوزه موضوعی و همچنین تعداد دیگری از شاخص‌های استنادی نظیر شاخص اچ محققین، پژوهشگران دو درصد برتر در سال ۲۰۱۹ معرفی شدند.

وی یادآور شد: در فهرست نخست که ماه قبل منتشر شد، لیستی از پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر در تمام ادوار ارائه شد که نام ۶ عضو هیات علمی دانشگاه رازی در آن لیست به چشم می‌خورد. در تازه­ ترین فهرستی که این موسسه منتشر کرده است بر مبنای استنادات در سال ۲۰۱۹، محققین بیشتری در لیست قرار گرفته‌اند.