اخبار و انتصابات

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی EndNote
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی EndNote
بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی EndNote در روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 از ساعت 10 الی 12 به صورت مجازی در سامانه LMS توسط سرکار خانم دکتر شیوا خانی برگزار می گردد. ...
آموزش ورود به مصاحبه دکتری
آموزش ورود به مصاحبه دکتری
آموزش ورود به مصاحبه دکتری از طریق کامپیوتر آموزش ورود به مصاحبه دکتری از طریق موبایل

دستاوردها

آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی

انجمن های علمی