گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی کامپیوتر

گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی کامپیوتر


 

* جزوات و دروس کارشناسان - اساتید مدعو*

*دانلود برنامه هفتگی آموزش مجازی *

 

نام استاد

کانال ارتباطی

نوع ارتباط

دکتر فرهاد مردوخی

پیام رسان ها

برون‌خط

دکتر محمود احمدی

پورتال /سامانه شاگردانه

برون‌خط

دکتر عبدالحسین فتحی

پورتال/پیام‌رسان‌ها

برخط/ برون‌خط

دکتر عبدالله چاله چاله

پورتال/ایمیل

برون‌خط

دکتر محمد سعید جهانگیری

Adobe Connect/ پیام‌رسان‌ها

برخط/ برون‌خط

دکتر فردین ابدالی محمد

پورتال/ پیام‌رسان‌ها/ شاگردانه

برخط/ برون‌خط

دکتر حامد منکرسی

  پورتال /پیام رسان ها

برون‌خط

دکتر جهانشاه کبودیان

پورتال / پیام رسان ها

برون‌خط

دکتر امیر رجب زاده

پیام رسان ها

برون‌خط

دکتر آرزو کامران

پورتال/پیام‌رسان‌ها/شاگردانه/ تهران‌سرور

برخط/ برون‌خط

دکتر محمد کاظمی فر پورتال برون‌خط