گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی مکانیک

گزارش وضعیت تشکیل کلاس های مجازی گروه مهندسی مکانیک


 

نام استاد

کانال ارتباطی

نوع ارتباط

دکتر مسعود آقاخانی

پورتال

برون‌خط

دکتر حشمت اله حقیقت پورتال/ پیام رسان ها برون‌خط
دکترمحمد حسین یاس پورتال برون‌خط
دکتر جعفر جماعتی پورتال / پیام رسان ها برون‌خط
دکتر جواد رستمی پورتال برون‌خط
دکتر میثم سعیدی پورتال برون‌خط
دکتر سعید فعلی پورتال/ پیام رسان ها برون‌خط
دکتر مهرداد پاک نژاد پورتال برون‌خط
دکتر حبیب اله صفرزاده پورتال برون‌خط
دکتر فزراد ویسی پورتال برون‌خط
دکتر علی امیری جاغرق پورتال برون‌خط
دکتر  صابر محمدی پورتال برون‌خط