نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش کامپیوتر

گرایش کامپیوتر


ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

1

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

2

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتری

3

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

4

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتری

5

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

سیستم های چندرسانه ای

6

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

7

دکتری تخصصی

مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتری