نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش مکانیک

گرایش مکانیک


ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

1

کارشناسی

مهندسی مکانیک

2

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

3

دکتری تخصصی

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی