نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش مهندسی شیمی

گرایش مهندسی شیمی


ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

1

کارشناسی

مهندسی شیمی

2

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی: طراحی فرآیند، کاتالیست و ترمودینامیک، بیوتکنولوژی، فرآیندهای جداسازی، پلیمر

3

دکتری تخصصی

مهندسی شیمی