نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش عمران

گرایش عمران


ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

1

کارشناسی

عمران - عمران

2

کارشناسی ارشد

سازه – ژئوتکنیک – زلزله - سازه هیدرولیکی و مدیریت منابع آب - راه و ترابری

3

دکتری تخصصی

سازه - ژئوتکنیک - سازه هیدرولیکی و آب