نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان گروه عمران

کارکنان گروه عمران


 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

۱

مهندس سهراب هما

کارشناس گروه (کارگاه تکنولوژی بتن و آزمایشگاه مکانیک خاک)

۳۴۲۸۳۲۶۴

۲

مهندس یعقوب خزلی

کارشناس گروه (کارگاه اجرای ساختمان و عملیات نقشه برداری)

۳۴۲۸۳۲۶۴

۳

مهندس هاشم سیاه کمری

کارشناس ارشدگروه (کارگاه های مقاومت مصالح و هیدرولیک)

۳۴۲۸۳۲۶۴- ۴۱۹

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

۱

نادر هوشنگی

سیستم گلستان –  سیستم اتوماسیون و امور دفتری گروه

۳۴۲۸۳۲۶۴