نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان و اعضای هیات علمی گروه عمران

کارکنان و اعضای هیات علمی گروه عمران


 

اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

گرایش

مرتبه علمی

سمت اجرایی

ایمیل

علی اکبر اختری

 

 

آب و هیدرولیک استادیار    akhtari@razi.ac.ir

امیر هوشنگ اخویسی     

 

 

سازه دانشیار   ahakhaveissy@razi.ac.ir

حمید رضا اشرفی

 

 

سازه استادیار به افتخار بازنشستگی نائل آمدند h.r.ashrafi@razi.ac.ir

رضا آقایاری

 

 

سازه دانشیار مدیر کل امورآموزش دانشگاه  reza_agh@razi.ac.ir

افشین اقبال زاده

 

 

هیدرولیک دانشیار مدیر گروه مهندسی عمران afeghbal@razi.ac.ir

 

محمد حسین ادیب راد

 

 

 

سازه استادیار    m.adibrad@razi.ac.ir

آرش بیات

 

 

سازه مربی    arashebayat127@yahoo.com

مهنوش بیگلری

 

 

زلزله استادیار   m.biglari@razi.ac.ir

حسین بنکداری

 

 

هیدرولیک استاد   bonakdari@razi.ac.ir

حمید توپچی نژد

 

 

سازه دانشیار   h.toopchinezhad@razi.ac.ir

میترا جوان

 

 

هیدرولیک دانشیار   mjavan@razi.ac.ir

محمد حاجی عزیزی

 

 

ژئوتکنیک دانشیار   mhazizi@razi.ac.ir

سید شهاب الدین حسنی نسب

 

 

راه و ترابری استادیار   s.hasani@razi.ac.ir

جهانگیر خزایی

 

 

ژئوتکنیک دانشیار مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه j.khazaie@razi.ac.ir

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

 

 

سازه استادیار   khalilzadeh@razi.ac.ir

محسن زاهدی

 

 

راه و ترابری استادیار   zahedi@razi.ac.ir

حسن شرفی

 

 

ژئوتکنیک استادیار   h_sharafi@razi.ac.ir

محمد شریفی پور

 

 

ژئوتکنیک دانشیار   sharifipour@razi.ac.ir

ایمان عشایری

 

 

زلزله استادیار   i.ashayeri@razi.ac.ir

مجتبی فتحی

 

 

سازه دانشیار   fathim@razi.ac.ir

 

کارشناسان آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

نوع فعالیت

اطلاعات تماس

مهندس سهراب هما

 

 

کارشناس گروه (کارگاه تکنولوژی بتن و آزمایشگاه مکانیک خاک)

34343065

مهندس یعقوب خزلی

 

 

کارشناس گروه (عملیات نقشه برداری و کارگاه اجرای ساختمان )

به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند

 

 

مهندس هاشم

سیاه کمری

 

 

کارشناس ارشد گروه (کارگاه های مقاومت مصالح و هیدرولیک)

 

34343086

 

کارشناس امور آموزشی گروه مهندسی عمران

 

نام و نام خانوادگی

تصویر

شرح وظایف

اطلاعات تماس

نادر هوشنگی

۱.ثبت برنامه های درسی گروه در سیستم گلستان.

۲. تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان واساتید.

۳. کمک وبرگزاری امتحانات پایان ترم.

۴. تهیه لیست حضور وغیاب برای اساتید.

۵. مشاوره و راهنمایی دانشجویان در موقع انتخاب واحد.

۶. اعلام فارغ التحصیلی دانشجویان و امور مربوط به معرفی استاد.

۷. اموری که از جانب مدیر محترم گروه ارجاع  داده می شود .(تایپ،تماس و...)

  

34343109

 

09189184432