نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات


 

 

سامان القاصی   حامد عبداللهی

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

 دانشکده فنی مهندسی

 دانشکده برق و کامپیوتر

 

کارشناس فناوری اطلاعات

دانشکده نفت و پتروشیمی 

دانشکده هنر و معماری