نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات


 

 

 

سامان القاصی   حامد عبداللهی

 

کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس دانشکده فنی و مهندسی: 34343081-083

شماره تماس دانشکده برق و کامپیوتر: 34343248-083 

کارشناس فناوری اطلاعات

دانشکده های نفت و پتروشیمی - هنر و معماری