کارشناس امور آموزشی و اداری گروه مکانیک

کارشناس امور آموزشی و اداری گروه مکانیک


 

نام و نام خانوادگی

تصویر

اطلاعات تماس

مژگان صادقی

 

 

 

 

 

 

(۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۱۰

دفتر کارشناس گروه)

 

(۰۸۳-۳۴۳۴۳۰۰۹

دفتر دکتر سعیدی)

  ۰۹۰۴۶۸۷۹۳۷۳