کارشناس امور اداری و اموزشی گروه برق

کارشناس امور اداری و اموزشی گروه برق


 

نام و نام خانوادگی

تصویر

اطلاعات تماس

شهناز شهبازی

 

083-34343211