نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست همکاری بین شرکت گلنور و دانشکده فنی مهندسی

نشست همکاری بین شرکت گلنور و دانشکده فنی مهندسی


دراین جلسه ابتدا دکتر محسن حیاتی رئیس دانشکده فنی، ضمن خوش آمد به مدیران شرکت گلنور  و تشریح پتاسیل های دانشکده فنی و زمینه همکاری و سخنرانی مدیران گلنور جناب آقای مهندس ملکی و مهندس فرامرزی در زمینه فعالیت های آنها، بحث و تبادل نظر در سه محور:

1- آموزش که شامل آموزش نرم افزار و برگزاری همایش یک روزه

2- انرژیهای نو

3- ممیزی انرژی

انجام گردید و مقرر گردید اعضای هیات علمی دانشکده از کارخانه شرکت بازدید و در مورد توسعه مرکزRND کارخانه همفکری نمایند. همچنین مقرر گردید شرکت گلنور با همکاری دفتر فنی دانشگاه رازی، طراحی نور داخلی ساختمان جدید برق و کامپیوتر را انجام دهد در انتها رئیس دفتر فنی آقای دکتر خزائی نیز به زمینه های مشترک همکاری اشاره نمودند و همچنین آقای دکتر ملکشاهی و دکتر عبدی و دکتر اشرفی خواهان ارتباط بیشتر با کارخانه در چهارچوب کارهای مشترک شدند.