نشست اعضای شورای آموزشی وپژوهشی دانشکده فنی ومهندسی با جناب آقای مهندس باوندپور مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب

نشست اعضای شورای آموزشی وپژوهشی دانشکده فنی ومهندسی با جناب آقای مهندس باوندپور مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب


نشست اعضای شورای آموزشی وپژوهشی دانشکده فنی ومهندسی با جناب آقای مهندس باوندپور مدیر دفتر تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب در روز دوشنبه مورخ 1398/2/2 برگزار گردید.

در ابتدای این نشست آقای دکتر محسن حیاتی رئیس دانشکده فنی مهندسی مطالبی در خصوص توسعه و ارتقاء فعالیتهای پژوهشی، انجام پژوهش های تقاضا محور،  تعامل با صنعت ودستگاههای خارج از دانشگاه، اثربخشی حضور دانشگاه در جامعه، برطرف نمودن نیازهای  پژوهشی وارائه خدمات مشاوره ای به مسئولین خارج از دانشگاه  بیان نمودند.

 

 

در ادامه ، آقای مهندس باوندپورمدیر دفتر تحقیقات برق منطقه ای غرب،  توضیحاتی در زمینه  تسهیلات وتعهدات شرکت برق منطقه ای غرب در جهت حمایت از پایان نامه های -دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چگونگی انتخاب موضوع پایان نامه ها  طبق اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای مطرح نمودند وهدف از این همکاری را سوق دادن پایان نامه ها به سمت موضوعات کاربردی و مرتبط با صنعت برق که به ارتقاء بهروری و رفع مشکلات موجود منجر می گردد، بیان نمودند .

درادامه دکتر شهرام کریمی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و نماینده دانشکده فنی مهندسی در شورای پژوهشی برق منطقه ای غرب،  در خصوص فرآیند انتخاب پایان نامه ها و اشاعه فضای انجام کار تحقیقاتی در صنعت برق به سایر گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی مطالبی را مطرح نمودند.