نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی برق

مقاطع تحصیلی برق


رشته های تحصیلی دایر در گروه مهندسی برق

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

1

کارشناسی

مهندسی برق الکترونیک - قدرت - مخابرات

2

کارشناسی ارشد

مهندسی برق الکترونیک - قدرت - مخابرات - مهندسی پزشکی

3

دکتری تخصصی

مهندسی برق الکترونیک - قدرت – مخابرات