نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی و اجرایی

 

                           دکتر عباس مهروان                                 

                 ایمیل : a.mahravan[AT]razi.ac.ir

                   تلفن : ۳۴۲۷۴۵۳۶-۰۸۳                       

فکس : ۳۴۲۷۴۵۴۲-۰۸۳