معاونت پژوهشی و اجرایی

معاونت پژوهشی و اجرایی


 

        دکتر عباس مهروان    

 

                          

 

رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مهندسی معماری

مرتبه علمی : استادیار    

عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری

ایمیل : a.mahravan[AT]razi.ac.ir

                   تلفن :34343199-083  

فکس : 34343194-083