مسئول دفتر حوزه ریاست

مسئول دفتر حوزه ریاست


 

 

محمد امجدیان

 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : حسابداری 

اطلاعات تماس 

تلفن: 34343193-083

فکس: 34343194-083