نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها مهندسی مکانیک

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حشمت اله حقیقت

دانشیار

شماره تماس: +۹۸ (۸۳۳) ۴۲۷۴۵۳۵ – ۹

اتاق : دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مکانیک

پست الکترونیکی: hhaghighat@razi.ac.ir