نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها مهندسی مواد و نساجی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فرزاد دبیریان

استادیار

شماره تماس : ۴۲۷۴۵۳۶(۸۳۳)۹۸+

اتاق : دانشکده فنی مهندسی ، راهرو نهاد

پست الکترونیکی :f.dabirian [AT] razi.ac.ir