نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها مهندسی معماری

مدیر گروه ها مهندسی معماری


 

خانم دکتر الهام بختیاری منش

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۰۰۹۲(۸۳۳)۹۸+

اتاق : دانشکده معماری

پست الکترونیکی : elham_bakhtiary[AT]yahoo.com