نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه ها مهندسی برق

مدیر گروه ها مهندسی برق


 

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

استادیار

شماره تماس : ۴۲۸۳۲۶1 (۸۳۳) ۹۸+

اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: s.bayati [AT] razi.ac.ir