اخبار و انتصابات

اطلاعیه تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی در دانشکده فنی مهندسی
اطلاعیه تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی در دانشکده فنی مهندسی
اطلاعیه تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی در دانشکده فنی مهندسی بدینوسیله تاسیس رشته کارشناسی شهرسازی و کارشناسی ارشد معماری- گرایش انرژی را از نیم سال اول سال تحصیلی 400 -1399 در...
ششمین جلسه شورای آموزشی پژوهشی بصورت مجازی دانشکده فنی مهندسی
ششمین جلسه شورای آموزشی پژوهشی بصورت مجازی دانشکده فنی مهندسی
با استعانت از خداوند متعال ششمین جلسه مجازی شورای دانشکده فنی مهندسی در مورخ 99/3/26 رأس ساعت 11:30صبح با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک و مطهرش آغاز گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر محسن...

لینک های مفید

خبر ویژه

مدیران دانشکده

اخبار انجمن های علمی