نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه مهندسی مکانیک

 

دکتر حشمت اله حقیقت

شماره تماس: +98 (83) 34274535 – 9

تلفاکس: +98 (83) 34283263

اتاق : راهروی مکانیک  داخلی 212

پست الکترونیک: hhaghighat@razi.ac.ir