مدیر گروه مهندسی برق و الکترونیک

مدیر گروه مهندسی برق و الکترونیک


 

دکترغلامرضا کریمی

 

دانشیار

 

شماره تماس : ۳۴۳۴۳۲۱۸ (۸۳۳) ۹۸+

اتاق: برق و کامپیوتر - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکیghkarimi@razi.ac.ir