نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه عمران

مدیر گروه عمران


 
    استادیار
 
    شماره تماس : 08334283264
 
   اتاق: راهروی گروه مهندسی عمران داخلی ۴۰۲

   پست الکترونیکی: h.toopchinezhad [AT] razi.ac.ir