نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروها مهندسی شیمی

 
دانشیار
شماره تماس : ۴۲۷۴۵۳۵ (۸۳۳) ۹۸+
اتاق: دانشکده نفت و شیمی
پست الکترونیکی: f_rahimpour [AT] razi.ac.ir