نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست کارکنان

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

محل خدمت

1

اردشیر احمدی زاده

کارشناس آموزش

2

محمد امجدیان

مسئول  دفتر حوزه ریاست

3

علیرضا باغبانباشی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

4

لیلا بختیاری

کارشناس گروه مهندسی پتروشیمی

5

مریم بصیرت کارشناس گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

6

زهرا بلوری

کارشناس آزمایشگاه گروه معماری

7

محمدرضاپناهی

کارشناس آزمایشگاه گروه مواد و نساجی

8

فائزه پور نقدعلی

کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر

9

احمد جمشیدی

کارشناس آزمایشگاه  گروه کامپیوتر

10

بهنام جهانگیری

مسئول انبار و اموال

11

مختارحشمتی

کارشناس گروه مواد و نساجی

12

یعقوب خزلی

کارشناس آزمایشگاه گروه عمران

13

ندا زارعی

کارشناس گروه معماری

14

وحید زرعی

کارشناس گروه پتروشیمی

15

سعید رباعی

کارشناس آموزش

16

کورش روندی

مسئول حسابداری

17

ابراهیم سرفرازی

مسئول اموال و انبار

18

احمد رضا سرابی

مسئول تلفخانه

19

علی سنجابی

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

20

هاشم سیاه کمری

کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران

21

تورج شریفی

امور عمومی داشنکده نفت و شیمی

22

یزدان ولیئی

تحصیلات تکمیلی

23

         مریم شهبازی تبار

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

24

امیر شیر محمدی

 کارپردازی سابق (متوفی)

25

فرهاد صالحی

-

26

مژگان صدیقی

مسئول کتابخانه

27

کامبیز عابدینی

بخش خدمات

28

منیژه عباسی

گروه کامپیوتر

29

حسنا عیوضی

کارشناس گروه مکانیک

30

نظام فریدی

کارشناس گروه مکانیک

31

بابک فیض داربگی

 امور عمومی

32

منوچهر محمد مرادی

امور آموزشی دانشکده نفت و پتروشیمی

33

فرزاد مظفری

کارشناس آزمایشگاه گروه برق

34

علی ملکی

-

35

علیرضا میرزائی

سایت عمومی

36

فرشته موسوی

کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر

37

هادی مهدی آبادی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مواد و نساجی

38

هایده مهربانی

 دبیرخانه

39

پروانه نوری

 واحد پژوهش

40

نیکتا نیکرهی

کارشناس گروه برق

41

فرخنده ویس احمدی

-

42

سهراب هما

کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران

43

علیرضاهدایی

کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک

44

نادر هوشنگی

کارشناس گروه عمران

45

سامان القاصی کارشناس واحد فناوری اطلاعات