لزوم اخذ پیشینه پژوهشی از سامانه ایرانداک

لزوم اخذ پیشینه پژوهشی از سامانه ایرانداک


بر پایه آیین‌نامه شماره 195929/و مورخ 95.9.6 وزارت علوم، فناوری و تحقیقات؛ دستورالعمل صادره از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) و مصوبه مورخ 96.05.25 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، لازم است پیش از تصویب پروپوزالِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به منظور پیشگیری از انتخاب موضوعات تکراری، پیشینة پژوهش توسط استادان محترم راهنما از سامانة یادشده اخذ و کد آن در بخشِ درنظرگرفته‌شده در فرم پروپوزال درج شود. با تأکید بر این نکته که از اوّل آذر 1396 تصویب پروپوزال با داشتن کد مذکور امکان‌پذیر خواهد بود، به پیوست فایل راهنمای تصویری و فرم جدید پروپوزال در لینک زیر جهت استفاده قرار داده شده ، درضمن از تاریخ یادشده لازم است تصویر صفحة نخست پروپوزال‌های مصوّب به انضمام تصویر نامة پیشینة پژوهش به حوزة تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود.

فایل راهنمای تصویری

فرم جدید پروپوزال