قهرمانی تیم ACM انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی

قهرمانی تیم ACM انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی


قهرمانی تیم  ACM  انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی  در مسابقات برنامه نویسی ACM غرب کشور در دانشگاه ملایر

مسابقه برنامه نویسی ACM غرب کشور در تاریخ پنجشنبه 4/3/1396 در دانشگاه ملایر برگزار گردید و تیم  ACM  دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی متشکل از اعضای انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر  (آقایان محمد نوروزی ، امیر ایرانی علی پور و سروش هاشمی فر در این مسابقه به قهرمانی رسید.