طرح ها و ایده های پژوهشگران دانشکده فنی و مهندسی در نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری سال 1398

طرح ها و ایده های پژوهشگران دانشکده فنی و مهندسی در نمایشگاه هفته ی پژوهش و فناوری سال 1398


 

مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی در روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 ساعت 10 صبح با حضور اعضای محترم هیئت علمی، مدیران محترم گروه های آموزشی و هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی برگزار گردید 

در این نمایشگاه از بیست و دو دستاورد پژوهشی  اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی رونمایی به عمل آمد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

خلاصه ای از شناسنامه طرح ها و ایده ها در نمایشگاه هفته ی پژوهش