طرح دروس اساتید مدعو و کارشناسان گروه معماری

طرح دروس اساتید مدعو و کارشناسان گروه معماری


 

    

 نام استاد / کارشناس

 دانلود طرح درس

مهندس زهرا بلوری

 طرح درس بیان 2

 مهندس سید عابد ذوالنوری

  طرح درس تاسیسات برقی

مهندس ندا زارعی

 طرح درس مقدمات طراحی 2طرح درس آشنایی با مرمت ابنیه

مهندس سارا جمشیدی

 طرح درس اسکیس 1

 مهندس نسترن نوروزی

 طرح درس معماری اسلامی1