ضرورت تعیین استاد راهنما و تأیید موضوع پایان‌نامه دانشجویان ارشد ورودی 1395

ضرورت تعیین استاد راهنما و تأیید موضوع پایان‌نامه دانشجویان ارشد ورودی 1395


برابر ماده 21 آیین‌نامه کارشناسی ارشد: «دانشجو موظف است قبل از نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی انتخاب کند»؛ لذا خواهشمند است مقرر فرمایید گروه‌های آموزشی تا پیش از آغاز نیمسال اول 96-97، در زمینه تعیین استادان راهنما و تأیید اولیه موضوع پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395 اقدام لازم را به عمل آورند؛ درضمن در صورتی‌که از بین دانشجویان ورودی 1394 نیز دانشجویانی فاقد استاد راهنما و موضوع پایان‌نامه هستند، هرچه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف آنان اقدام شود.