ششمین جلسه شورای آموزشی پژوهشی بصورت مجازی دانشکده فنی مهندسی

ششمین جلسه شورای آموزشی پژوهشی بصورت مجازی دانشکده فنی مهندسی


 

با استعانت از خداوند متعال ششمین جلسه مجازی شورای دانشکده فنی مهندسی در مورخ 99/3/26 رأس ساعت 11:30صبح  با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاک و مطهرش آغاز گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر محسن حیاتی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه نکاتی به شرح ذیل بیان نمودند:

 

 

1- مقرر گردید جهت جلوگیری از مراجعه دانشجویان به داوران جلسات دفاع پایان نامه ، مدیران گروه مشکل امضاء داوران را مرتفع نمایند.

2- مدیران گروه با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان ورودی کارشناسی ارشد  و دکتری، مسئله سهمیه بندی پایان نامه های دانشجویی را در جلسات شورای گروه مدیریت کنند.

3- مدیران و اعضای هیئت علمی گروه ها در طول هفته برای پاسخگویی به دانشجویان حضور داشته باشند؛ خصوصا در شرایط کنونی و با توجه به نزدیک بودن تاریخ شروع امتحانات. همچنین در این راستا مقرر شد مدیران گروه راهکارهای مد نظر اعضای گروه را در جهت برگزاری بهتر امتحانات مجازی به ریاست دانشکده انعکاس دهند تا در نهایت با تجمیع پیشنهادات، فایل کلی راهکارها و پیشنهادات در اختیار کلیه گروه های آموزشی قرار گیرد.

4- گروه هایی که جهت جذب هیئت علمی اعلام نیاز کرده اند، مستندات متقاضیان را بررسی نموده و لیست متقاضیانی را که مایل به دعوت آنها به مصاحبه علمی هستند، بر اساس اولویت ، توسط مدیران گروه تا هفته آینده به معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده ارسال نمایند تا از طریق دانشکده به هیئت جذب دانشگاه ارسال گردد.

5- کلیه کارشناسان موظفند در محل کار حضور داشته باشند و در صورتی که شخصی از لحاظ پزشکی دارای شرایط ویژه ای می باشد می بایست مستندات مربوطه را ارائه نماید تا مجوز دورکاری برای ایشان اخذ گردد و غیبت برایشان ثبت نگردد.

6- در صورتی که یکی از گروه های آموزشی نیروی هیئت علمی جدید جذب نموده است، باید از طریق مدیر گروه نامه رسمی به معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده به انضمام مستندات مورد نیاز ارسال گردد تا برای ایشان اتاق و تجهیزات لازم تهیه گردد.

- آقای دکتر حمدی عبدی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ضمن خسته نباشید به مدیران محترم گروه های آموزشی درخصوص مسائل آموزشی دانشکده  مطالبی را به شرح زیر عنوان نمودند:

1- مدیران گروه ها مسائل مربوط به حضور دانشجویان را مدیریت نموده و مراجعات دانشجویان به آموزش را به حداقل برسانند.

2- بر اساس تصمیمی که درجلسه شورای آموزشی هفته قبل گرفته شد، مقرر گردید آزمون جامع دکتری نیمه دوم شهریور ماه 99 برگزار گردد.

3- با توجه به اینکه تاریخ امتحانات از 12 تیر ماه لغایت 15 مرداد ماه 99 می باشد، تاریخ های قبلی به همان نسبت شیفت پیدا خواهد کرد و اساتید آزادی عمل دارند که در صورت نیاز و با هماهنگی دانشجویان تاریخ امتحان را جابجا نمایند. البته در این راستا همانطور که جهت تاریخ امتحان به اساتید اختیار تام داده شده ، پاسخگویی در این زمینه نیز با اساتید می باشد.

4- مدیران و کارشناسان گروه ها تاریخ امتحانات را با تاریخ های قبلی که در سامانه گلستان ثبت شده بود ، مطابقت داده و در صورت وجود هر گونه مشکل، مدیران گروه موارد را از طریق اتوماسیون به معاون آموزشی دانشکده اطلاع دهند تا قبل از تاریخ رسمی امتحان، اصلاح گردد.

5- مدیران گروه به اعضای هیئت علمی گروه ها اطلاع رسانی نمایند که جهت رفع مشکلات احتمالی و آشنایی با نحوه آزمون، به سامانه آزمون مجازی مراجعه نمایند.

6- در خصوص دروس معرفی به استاد، مدیران گروه نمرات واحدهای دانشجویان را بررسی نموده و در صورتی که نمره باقی مانده و کسر واحد نداشتند، فرآیند زیر طی شود:

درخواست دانشجو در سامانه گلستان ← تایید استاد ←تایید مدیر گروه ← سپس نام و نام خانوادگی دانشجو، نام و کد استاد و نام و کد درس توسط شخص مدیر گروه و از طریق اتوماسیون به معاون آموزشی دانشکده اعلام گردد تا به کارشناس سامانه LMS  اطلاع داده شود.

7- مدیران گروه مسائلی که در حیطه وظایف کارشناسان گروه است؛ از جمله کارآموزی را به کارشناسان یا اساتید ذی نفع اطلاع رسانی نمایند تا در جریان امور مربوط قرار بگیرند.

8- در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویان دکتری مقرر گردید استاد راهنما صفحه اول مقاله را از طریق اتوماسیون به مدیر گروه ارسال نموده و تایید نماید که مقاله مذکور مستخرج از پایان نامه می باشد. سپس مدیر گروه  نامه را به معاون آموزشی دانشکده ارسال نماید.

-آقای دکتر عباس مهروان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده درخصوص  مسائل پژوهشی و اجرایی نکاتی را به شرح زیر عنوان نمودند:

1- در خصوص امحاء یا عودت پایان نامه ها و گزارش های کارآموزی دانشجویان که در کتابخانه مرکزی دانشگاه موجود می باشند، طبق تصمیم اخذ شده در جلسه شورای پژوهشی، مقرر گردید موارد مذکور فعلا در کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری شوند. بنابراین امحاء یا عودت آنها فعلا مقتضی می باشد.

2-  مقرر گردید کسانی که قصد عزیمت به فرصت مطالعاتی یا مرخصی بدون حقوق دارند و یا به هر دلیل با دانشکده قطع ارتباط کرده اند ، قبل از شروع فرصت مطالعاتی یا مرخصی و ... کلیه اموالی که در اختیار دارند را به دانشکده نحویل دهند تا در صورت نیاز و با توجه به اولویت بندی دانشکده ، در موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

3- با توجه به راه اندازی " مرکز مطالعات و پژوهش های دانشکده فنی مهندسی " در پورتال دانشکده جهت معرفی بهتر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی "خاص" اعضای هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی، مقرر گردید مدیران گروه مورد مذکور را در جلسات شورای گروه مطرح نموده و نظرات و پیشنهادات اعضای گروه را به معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده ارسال نمایند تا آقای مهندس القاصی امور مربوطه را پیگیری نمایند.

4- در ادامه: مدیران گروه ها مسائل و پیشنهاداتی را مطرح نمودند. از جمله اینکه آقای دکتر مردوخی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر پیشنهاد دادند که در سامانه lms  یک کلاس فردی یا گروهی: به عنوان مثال با عنوان "دفاع دانشجویان" یا "مشاوره / راهنمای دفاع" تعریف شود تا اساتید بتوانند در این بستر با دانشجویان ارتباط بگیرند و مراجعات به حداقل برسد.