سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی معماری

سوابق اجرایی و تحصیلی مدیر گروه مهندسی معماری


 سوابق تحصیلی 

  دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان ابن سینا، کرمانشاه(سال 1372 - 1376) 
 کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری ازدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)(سال1376 -1382) 
 
 سوابق اجرایی
 
  کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان.
  عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه(دارای پروانه پایه یک طراحی،نظارت واجرا)
  مدیریت دفتر خدمات مهندسی هفت شهر کرمانشاه(دفتر حقوقی)
  دارای پروانه آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه.
 نظارت بر طرح های صنعتی،اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی و معدنی،سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه، به مدت دو سال.
  مشاور طرح هادی .( روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) ازسال 82 تا 94
 مشاور دفتر فنی دانشگاه رازی ) در طراحی دانشکده های معماری وشهرسازی، دانشکده شیمی،دانشکده برق ،دانشکده نفت و پتروشیمی و دانشکده دامپزشکی و...)