سوابق اجرایی معاونت پژوهشی و اجرایی

سوابق اجرایی معاونت پژوهشی و اجرایی


 

نام : عباس

نام خانوادگی:مهروان

تاریخ تولد: 1346

محل تولد: کرمانشاه-ایران

استادیار گروه معماری-دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سوابق تحصیلی:

 فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته (1366-1374).

 دکترای معماری از دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزیلند(2009-2012).

 تخصص : معماری پایدار

 

گزیده سوابق اجرایی:

 همکاری با شرکت مشاور شمسه در زمینه تهیه طرح باز زنده سازی بافت قدیم شهرهای کرمان- نایین – کاشان و...... (1372-1367).

 همکاری با سازمان میراث فرهنگی استان قزوین بعنوان سرپرست مقیم مرمت گنبد سلطانیه (1372-1373).

 مدیر دفتر مطالعات منطقه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه( 1375-1374) و مدیر امور قراردادها و کنترل پروژه ی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ( طرح خدمت سربازی 1377-1375).

 سر پرست شهرداری منطقه 6 کرمانشاه( 1379-1378).

 تهیه طرح مرمت خانه جلیلیان کرمانشاه (1382) کارفرما سازمان مسکن سازان کرمانشاه.

 تهیه 16 طرح کردشگری روستایی روستاهای استان کرمانشاه- کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه (1384-1380).

 همکاری با شرکت مهندسین مشاور تدبیر شهر (1387-1380).

 عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی 1379 تا کنون.

 مدیر گروه آموزشی مهندسی معماری دانشگاه رازی ( 1382-1379).

 سرپرست دفتر طرح های عمرانی دانشگاه رازی ( 87-1386).

 مدیر گروه آموزشی مهندسی معماری دانشگاه رازی (95-1391).

 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی معماری (95-1391).

 معاون پژوهشی – اجرایی دانشکده فنی مهندسی 1396 تا کنون.

 استاد مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهر سازی وزارت علوم ( 99-1398).

 عضو شورای سیاست گذاری راهبردی انجمن های علمی دانشجویی (1398 تا کنون).

 دبیر علمی دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت ( 1398).

 دبیر لیگ معماران جوان ایران (1398 تا کنون).

 عضو کارگروه تخصصی عمران و معماری استان کرمانشاه( 1398 تا کنون). 

 عضو کمیسیون زیبا سازی شهر کرمانشاه (1398 تا کنون) .

 عضوکارگروه علمی گروه آموزشی مهندسی معماری ( 1397 تا کنون).