ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


   دکتر محسن حیاتی  

                                                                                 

      

                                  

ایمیل : hayati[AT]razi.ac.ir

                   تلفن : 34343193-083                   
فکس : 34343194-083