رئیس اداره آموزش

رئیس اداره آموزش


 

دکتر مریم شهبازی تبار

 

 

 

 

مدرک تحصیلی : مهندسی برق - قدرت

شماره تماس : 34343041-083

پست الکترونیکی : m.sht[at]razi.ac.ir