رئیس اداره آموزش

رئیس اداره آموزش


 

 

دکتر مریم شهبازی تبار

 

 

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:  برق- قدرت         

شماره تماس : 34343041-083

پست الکترونیکی : m.sht[at]razi.ac.ir