خالص سازی واکس پلی اتیلن در مقیاس نیمه صنعتی (پایلوت)

خالص سازی واکس پلی اتیلن در مقیاس نیمه صنعتی (پایلوت)


 

در پروژه مشترک اساتید دانشگاه رازی (دکتر مهدی پورعبدالله و دکتر مسعود رحیمی) و متخصصان واحد پژوهش و توسعه شرکت پلیمر کرمانشاه ، خالص سازی محصول واکس مجتمع در پایلوت نیمه صنعتیِ ِ طراحی شده ، با موفقیت به انجام رسید. مطالعات اولیه این پروژه در نیمه ی دوم سال نود و شش در فاز آزمایشگاهی در دانشگاه رازی انجام و در نیمه اول سال نود و هفت طرح پایلوت آن در واحد صنعتی مجتمع پلیمر کرمانشاه ساخته و در پنجم شهریور ماه سال جاری  با موفقیت راه اندازی گردید .
تراز ویژه این طرح به گونه ایست که  ارزش افزوده واکس تولیدی مجتمع را تا 300 درصد افزایش داده است ، این حجم از افزایش ارزش افزوده محصولات بی نظیر است .

در نیمه دوم سال نود و هفت مرحله ی سوم پروژه به شکل صنعتی تکمیل شده و راه اندازی خواهد شد .


دانشگاه رازی با شرکت پلیمر کرمانشاه  در چندین پروژه تفاهم نامه همکاری و اجرای مشترک دارد .

 

 

                                                    

     دکتر مهدی  پورعبدالله                                                                              دکتر مسعود رحیمی