جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب

جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب


 

جلسه هیئت رئیسه دانشکده فنی مهندسی  با حضور آقای دکتر مهرداد نیاپرست دبیر هیات اجرایی جذب، مدیران گروه های آموزشی و اعضای کارگروه های بررسی توانایی علمی دانشکده فنی  روز یکشنبه مورخ 1398/09/03 در سالن جلسات دانشکده فنی مهندسی برق و کامپیوتر برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای دکتر محسن حیاتی ریاست دانشکده فنی مهندسی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه، نکاتی پیرامون تغییر روند فرآیند جذب اعضای هیئت علمی از طریق سامانه جذب اعضای هیئت علمی ، بیان نمودند.

 

 

در ادامه جلسه آقای دکتر نیا پرست در خصوص سامانه ای شدن فرآیند جذب اعضای هیئت علمی و مزایای آن از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، افزایش سرعت  ودقت انجام فرآیند، وایجاد زمینه بهتر جهت پاسخگویی به سوالات مراجعین، مطالبی بیان نمودند.ایشان اشاره نمودند که در سامانه جذب امکان بارگذاری مستندات، ویرایش اطلاعات متقاضی و یا ایحاد تغییر در مستندات توسط اعضای کارگروه بررسی توانایی علمی میسر نمی باشد .

آقای دکترنیاپرست در ادامه، به معرفی و آموزش سامانه جذب متقاضیان هیئت علمی پرداختند .