جلسه شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده فنی مهندسی

جلسه شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده فنی مهندسی در روز دوشنبه مورخ 97/08/07 با حضور جناب آقای دکتر سلیمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی، دکتر آقایاری مدیر امور آموزشی دانشگاه، دکتر سالمیان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ریاست و معاونین دانشکده، مدیران گروه های آموزشی، دکتر اشرفی مسئول بازنگری سرفصل دروس دانشکده فنی مهندسی و دکتر رضا بختیاری سرپرست گروه آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه در محل سالن شورای دانشکده فنی مهندسی با هدف ایجاد هماهنگی درخصوص برنامه ریزی و ارائه دروس کارآموزی گروه های آموزشی و نیز بررسی ضرورت و اهداف بازنگری در سرفصل دروس آموزشی برگزار گردید. در ابتدای جلسه، آقای دکتر حیاتی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری نشست در دانشکده فنی مهندسی، بهره وری و احیاء درس کارآموزی را بستر و فرصتی مناسب برای مهارت افزایی دانشجویان و آشنایی آنها با محیط های کاری و صنعتی مرتبط با هر تخصصی عنوان نمودند.

 

 

در ادامه جلسه، آقای دکتر سلیمی به اهمیت برگزاری دوره های مهارتی در ارتقاء آینده شغلی و حرفه ای دانشجویان  پرداختند و رشد فعالیت های مهارتی و برگزاری دوره های مرتبط را به عنوان شاخصی جهت ارزیابی دانشگاه های نسل سوم در نیل به اهداف پیش بینی شده این نسل از دانشگاه ها معرفی نمودند. همچنین آقای دکتر سالمیان ضمن تأکید بر اهمیت توسعه دوره های مهارت افزایی، احتمال پیش شرط شرکت در این دوره ها را جهت ورود به دوره کارشناسی ارشد مطرح نمودند.

 

 

در ادامه، آقای دکتر آقایاری ضمن تشریح اهداف ارائه دروس کارآموزی و دوره های مهارت افزایی، به نحوه ارائه دروس کارآموزی به صورت ترمی از سال تحصیلی آینده اشاره نمودند. وی پیشنهاد نمود گروه های آموزشی در روند بازبینی سرفصل دروس، مباحث درسی را به سمت سیاست های توسعه مهارت افزایی سوق داده و از پتانسیل دروس اختیاری در این زمینه استفاده نمایند.

 

 

در خاتمه جلسه، مدیران گروه های آموزشی و نیز آقای دکتر اشرفی ضمن تأکید بر نقاط قوّت توسعه دروس کارآموزی و دوره های آموزش های مهارتی، راهکارهایی در راستای اجرایی نمودن توسعه امور مذکور ارائه نمودند.