جلسه ای با حضور هیأت رئیسه دانشکده فنی مهندسی، مدیران گروه های آموزشی و مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه

جلسه ای با حضور هیأت رئیسه دانشکده فنی مهندسی، مدیران گروه های آموزشی و مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه


 

جلسه ای با حضور هیأت رئیسه دانشکده فنی مهندسی، مدیران گروه های آموزشی و مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه، جناب آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده، در روز دوشنبه مورخ 98/11/07 در سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر محسن حیاتی، ریاست محترم دانشکده فنی مهندسی ضمن خوش ­آمدگویی به حاضرین و میهمانان جلسه، آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده و همکارانشان، محورهای اصلی مورد بحث در جلسه را انتقال گروه "باستان شناسی" از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دانشکده فنی مهندسی به عنوان یکی از گروه های آموزشی و نیز بحث و تبادل نظر در خصوص چارت جدید دانشکده فنی مهندسی عنوان کردند و افزودند در راستای انتقال گروه "باستان شناسی" مقرر گردیده نشستی با مسئولین دانشکده ادبیات و علوم انسانی در این زمینه برگزار گردد و با توافق طرفین و البته نظر غالب گروه معماری، این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

 

آقای دکتر حیاتی درخصوص چارت جدید دانشکده فنی مهندسی نیز بیان کردند با توجه به اینکه چارت فعلی دانشکده حدوداً 10 سال پیش تنظیم گردیده و از آن زمان تاکنون دانشکده فنی مهندسی هم از بعد فیزیکی و هم تعداد اعضای هیأت علمی، رشته های تحصیلی، گرایش ها و حتی مقاطع تحصیلی توسعه چشم گیری داشته است؛ بنابراین بازنگری در چارت فعلی دانشکده فنی مهندسی ضروری به نظر می رسد.

 

 

در ادامه جلسه، آقای دکتر رمضانعلی ابوزاده، مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه در خصوص چارت فعلی دانشکده فنی مهندسی و تغییراتی که پس از تصویب نهایی در آن اعمال خواهد شد، توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان همچنین با بیان اینکه آیین نامه تشکیلات هر 5 سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد، آیین نامه تشکیلات مصوبه 1394/12/03 را با ارائه پاورپونیت و بصورت مبسوط ارائه نمودند.

 

 

درادامه، پیشنهادات و نظرات معاونین دانشکده و مدیران گروه های آموزشی در این زمینه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.