جلسه انجمن های علمی دانشجویی با هیئت رئیسه دانشکده فنی و مهندسی

جلسه انجمن های علمی دانشجویی با هیئت رئیسه دانشکده فنی و مهندسی


روز چهارشنبه مورخ 1398/07/10 ساعت 11 صبح جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده فنی مهندسی، اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید.

 

درابتدا آقای دکتر عباس مهروان معاون  پژوهشی و اجرایی دانشکده فنی مهندسی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه محورهای اصلی جلسه را شامل  1- ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول  سال تحصیلی 98-99 انجمن های علمی- دانشجویی  2- ارائه برنامه های پیش بینی شده شش ماهه دوم سال تحصیلی  99-98 3- ضرورت پرداختن به پروژه های کاربردی مورد نیاز دانشگاه وجامعه توسط انجمن های علمی 4- پیشنهاد پروپزالهای ملی و منطقه ای با راهنمایی اساتید محترم مشاور انجمن های علمی دانشجویی  مطرح نمودند.

 

 

در ادامه آقای دکتر محسن حیاتی ریاست محترم دانشکده فنی مهندسی در خصوص حمایت از طرحهای ارائه شده از سوی انجمن های علمی-دانشجویی با تاکید بر پیگیری سیاست توسعه کار آفرینی ورونق تولید در سال 1398 ضمن توضیح نقش انجمن ها به عنوان نیروی محرکه دانشگاه، مشارکت موثر آنها  در عرصه های یاد شده را از جمله موارد موثر در دستیابی به اهداف توسعه معرفی نمودند.

 

 

در ادامه اساتید محترم مشاور و دبیران علمی د انشجویی گروه های آموزشی دانشکده فنی مهندسی ودبیران انجمن های علمی گزارش عملکرد، برنامه های پیش بینی شده و مشکلات و نقطه نظرات خود را در این خصوص ایراد نمودند.